Alexander Bollmann – Intrapeneurship

Alexander Bollmann Unternehmernetzwerk

Alexander Bollmann

Lialas UG (haftungsbeschränkt)

Intrapeneurship

Postfach 3233
D-53315 Bornheim

www.alexander-bollman.de

support@alexander-bollmann.de

Interview von Alexander Bollmann